Obchodné podmienky

DÔLEŽITÉ!!


V rámci preventívnych opatrení so šírenim koronavírusu príjímame nasledovné opatrenia:


odo dňa 13.3.2020 nebude možný osobný odber na Pluhovej 2.  Zákazníci, ktorí už obdržali e-mail o možnosti vyzdvihnutia tovaru, tak môžu urobiť po ukončení mimoriadnych opatrení vlády SR. Ostatní zákazníci budú informovaní prostredníctvom mailu a aj v prípade osobného odberu im bude doručený tovar na naše náklady prostredníctvom kuriéra. Prosíme Vás o súčinnosť a potvrdzovanie adries, aby sa tento proces urýchlil.


odo dňa 13.3.2020 nebudeme prijímať reklamácie, keďže je potrebné, aby sme boli fyzicky na adrese Pluhová 2 a všetci momentálne pracujeme z domu. V tejto súvislosti predĺžime možnosť vrátenia tovaru bez udania dôvodu z pôvodných 14 dní na dĺžku, ktorá bude potrebná podľa opatrení vlády SR. Ak sa táto lehota predĺži o viac ako 30 dní, budeme Vás individuálne kontaktovať a riešiť vzniknutú situáciu. Prosíme Vás o súčinnosť a neposielanie reklamovaného tovaru na adresu Pluhová 2, 83103 Bratislava až do odvolania. V prípade akýchkoľvek otázok nás kontaktujte na FB: TheFashionista.sk alebo prostredníctvom e-mailu: reklamacie@thefashionista.sk

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY - PDF

 

 

1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI 2. CENA TOVARU
3. OBJEDNÁVKA TOVARU
4. PLATOBNÉ PODMIENKY
5. DODACIE PODMIENKY
6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU 7. VÝMENA TOVARU
8. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY 9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV
10.OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV
11.ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


1. ÚDAJE O PREVÁDZKOVATEĽOVI


1.1 Predávajúci je spoločnosť The Fashionista & Co. s.r.o., Pluhová 2, 831 03 Bratislava, Slovenská Republika, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 122546/B, IČO: 510 833 53, DIČ: 2120 5914 95, Tel.: +421 903 428 998, e-mail: info@thefashionista.sk, web: www.thefashionista.sk (ďalej len „predávajúci")
1.2 Adresa pre osobné odbery, reklamácie, výmenu a vrátenie tovaru je Pluhová 2, 831 03 Bratislava, blízko OC Polus City Center.
1.3 Orgánom dozoru je Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
1.4 Kupujúcim je každá fyzická alebo právnická osoba, ktorá akýmkoľvek spôsobom kontaktuje predávajúceho s úmyslom kúpy tovaru, ktorý predávajúci ponúka.
1.5 Používaním webstránky predávajúceho (www.thefashionista.sk)
a potvrdením objednávky dáva kupujúci súhlas s týmito Obchodnými podmienkami.
1.6 Tieto Obchodné podmienky sú platné až do vydania nových Obchodných podmienok.


2. CENA TOVARU


2.1 Predávajúci nie je platcom DPH
2.2 Všetky ceny za tovar a služby a všetky poplatky v internetovom obchode
sú konečné
2.3 K základnej cene objednávky je pripočítaná cena za dopravu a platbu,
podľa toho, aký spôsob doručenia a platenia si kupujúci vyberie.
2.4 Základné balné je zahrnuté v cene dopravy.


3. OBJEDNÁVKA TOVARU

3.1 Tovar môže kupujúci objednať prostredníctvom nákupného košíka na internetovej adrese predávajúceho www.thefashionista.sk
3.2 Po odoslaní a zaplatení objednávky bude Vaša objednávka spracovaná
a na Váš e-mail bude obratom doručené potvrdenie o prijatí objednávky. Kupujúci odoslaním objednávky predávajúcemu potvrdzuje, že predávajúci včas a riadne splnil svoje informačné povinnosti podľa ust. § 3 ods. 1 zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho
a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len ako „Zákon
o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru"). Na Vami uvedenú e-mailovú adresu Vám budú v prípade potreby zasielané všetky ďalšie informácie ohľadom Vašej objednávky.
3.3 Odoslaním objednávky sa kupujúci zväzuje prevziať objednaný tovar a zaplatiť za tovar dohodnutú cenu.
3.4 Predávajúci sa zaväzuje dodať správny druh a množstvo tovaru v dohodnutej cene podľa objednávky.
3.5 Zrušenie zaplatenej objednávky je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Kupujúci môže objednávku zrušiť telefonicky alebo e-mailom. Po overení splnenia podmienok zrušenia objednávky potvrdí predávajúci kupujúcemu storno objednávky e-mailom alebo telefonicky. Následne predávajúci zašle peniaze späť na bankový účet kupujúceho a to najneskôr do 7 dní.
3.6 Zrušenie objednávky na dobierku je zo strany kupujúceho možné do 24 hodín od objednania tovaru bez udania dôvodu. Postup zrušenia je rovnaký ako v bode 3.5 týchto obchodných podmienok.
3.7 Predávajúci má právo zrušiť objednávku v prípade, keď nie je možné zabezpečiť objednaný tovar. V takomto prípade kupujúcemu ihneď vráti uhradenú sumu v plnej výške, alebo mu ponúkne náhradný tovar, alebo iné riešenie, ak s tým kupujúci súhlasí. Predávajúci má právo zrušiť objednávku tiež v prípade, ak sa nemôže skontaktovať s kupujúcim (chybne uvedené alebo neuvedené kontaktné údaje, nedostupnosť...).


4. PLATOBNÉ PODMIENKY


4.1 Platiť za tovar môže kupujúci:

a) v hotovosti na dobierku
b) bezhotovostne prostredníctvom platobného systému GoPay
c) bezhotovostne platobnou kartou
4.2 Informácie ktoré kupujúci poskytne predávajúcemu prostredníctvom
objednávkového formulára, slúžia výlučne pre potrebu poskytnutia konkrétnej služby a nebudú ďalej poskytované tretím osobám, ani inak komerčne využívané.
4.3 Platba je možná iba v mene EUR.

5. DODACIE PODMIENKY


5.1 Tovar štandardne dodávame len v rámci Slovenskej republiky. Tovar do ostatných štátov EÚ odošle predávajúci len po dohode s kupujúcim. Cena za dopravu mimo územia SR bude kupujúcemu oznámená e-mailom ešte pred odoslaním objednaného tovaru.
5.2 Daňový doklad (faktúru) posiela predávajúci kupujúcemu spolu s tovarom.
5.3 Dodacia lehota na tovar skladom je vo väčšine prípadov do 3 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 14 pracovných dní alebo po dohode s kupujúcim sa môže predĺžiť.
O predĺženej dodacej lehote a termíne dodania bude predávajúci kupujúceho informovať pri potvrdení objednávky telefonicky alebo e- mailom. Ak kupujúcemu nevyhovuje oznámená predĺžená dodacia lehota, má možnosť stornovať objednávku v súlade s bodom 3.5 týchto Obchodných podmienok.
5.4 Dodacia lehota za tovar na objednávku je vo väčšine prípadov 10 pracovných dní od potvrdenia objednávky, maximálna doba dodania je 30 kalendárnych dní od potvrdenia objednávky alebo po dohode
s kupujúcim sa môže predĺžiť.
5.5 O odoslaní/expedovaní tovaru bude predávajúci informovať kupujúceho e-mailom.
5.6 Predávajúci zabezpečuje dopravu tovaru v rámci Slovenskej republiky spôsobom, ktorý si kupujúci vyberie z ponúkaných možností
v objednávke:
a) Kuriérskou službou SPS
b) Osobný odber – po dohode s predávajúcim
5.7 Cena za dopravu tovaru na určené miesto je nasledovná:
a) Dodanie kuriérskou službou SPS pri objednávke tovaru do 69,99€ je 3€
b) Dodanie kuriérskou službou SPS pri objednávke nad 70€ je zdarma
c) Dodanie kuriérskou službou SPS formou dobierky je 3€ navyše k cene dopravy
d) Osobné prevzatie v mieste pre osobné odbery predávajúceho je bez poplatku
5.8 Miesto odberu je na adrese Pluhová 2 v Bratislave. Za splnenie dodávky sa považuje dodanie tovaru na určené miesto.
5.9 Tovar je primerane zabalený a zabezpečený. Kupujúci je povinný pri preberaní tovaru skontrolovať neporušenosť zásielky a v prípade poškodenia zásielku neprebrať od doručovateľa. Kupujúci aj predávajúci sa takto vyhnú zbytočným nákladom na prípadnú reklamáciu tovaru.
5.10 Spolu s tovarom dodá predávajúci kupujúcemu faktúru (daňový doklad). Faktúra slúži zároveň ako dodací list. Predávajúci taktiež dodá

spolu s tovarom návod na obsluhu a záručný list ak to vyžaduje povaha
tovaru.
5.11 Za tovar zodpovedá predávajúci až po jeho prevzatie kupujúcim.
Tovar sa považuje za prevzatý spotrebiteľom okamihom, keď spotrebiteľ alebo ním určená tretia osoba s výnimkou dopravcu prevezme všetky časti objednaného tovaru.
5.12 V prípade väčšieho záujmu sa môže stať, že predávajúci bude mať nedostatok tovaru skladom a tak objednaný tovar môže kupujúcemu dodať postupne v niekoľkých balíkoch, pričom poštovné a balné platí kupujúci ako za jeden balík.


6. ODSTÚPENIE OD ZMLUVY – VRÁTENIE TOVARU


6.1 Kupujúci je v súlade so zákonom 102/2014 §7 ods. 1, oprávnený bez udania dôvodu odstúpiť od vybavenej objednávky (podľa zákona „od kúpnej zmluvy", ak už kupujúci prevzal tovar) do 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
6.2 Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy podľa § 7 ods. 1 u predávajúceho v listinnej podobe alebo v podobe zápisu na inom trvanlivom nosiči (e-mailom). Kupujúci môže použiť formulár na odstúpenie od zmluvy, ktorý predávajúci zverejňuje na web-stránke https://www.thefashionista.sk/vratenie-tovaru
6.3 Kupujúci je povinný najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia zmluvy zaslať tovar späť predávajúcemu alebo ho odovzdať predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru.
6.4 Predávajúci bez zbytočného odkladu, najneskôr do 14 dní odo dňa doručenia oznámenia o odstúpení zmluvy, vráti kupujúcemu všetky platby, ktoré od neho prijal na základe zmluvy alebo v súvislosti s ňou, vrátane nákladov na dopravcu, dodanie a poštovné a iných nákladov
a poplatkov.
6.5 Predávajúci nie je povinný uhradiť spotrebiteľov dodatočné náklady, ak
si spotrebiteľ výslovne zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Dodatočnými nákladmi sa rozumie rozdiel medzi nákladmi na doručenie, ktoré si zvolil kupujúci, a nákladmi na najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim.
6.6 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu alebo osobe poverenej predávajúcim na prevzatie tovaru. To neplatí, ak predávajúci súhlasil, že ich bude znášať sám, alebo ak si nesplnil povinnosť podľa § 3 ods. 1 písm. i).
6.7 Predávajúci nie je povinný vrátiť spotrebiteľovi platby podľa odseku 6.4 týchto Obchodných podmienok pred tým, ako mu je tovar doručený.
6.8 Pri odstúpení od zmluvy znáša kupujúci iba náklady na vrátenie tovaru predávajúcemu.

6.9 Kupujúci nemôže odstúpiť od zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitných požiadaviek kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného spotrebiteľa.


7. VÝMENA TOVARU


7.1 V prípade, že kupujúcemu bol doručený tovar, ktorý mu veľkostne, proporčne alebo inak nevyhovoval, prípadne mu predávajúci zaslal nesprávny tovar, kupujúci môže žiadať o výmenu tovaru.
7.2 Kupujúci je povinný zaslať tovar predávajúcemu do 14 dní od doručenia s dokladom o kúpe a s vyplneným výmenným formulárom
7.3 Vymieňaný tovar musí byť s pôvodnými štítkami, nepoškodený a nenosený.
7.4 Kupujúci je povinný si vybraný tovar rezervovať prostredníctvom novej objednávky na web-stránke predávajúceho.
7.5 Podrobnejší postup pri výmene tovaru je zverejnený na https://www.thefashionista.sk/vymena-tovaru.


8. REKLAMÁCIA TOVARU A ZÁRUČNÉ PODMIENKY


8.1 Vybavovanie reklamácií sa riadi záručnými podmienkami konkrétneho tovaru, Obchodným zákonníkom a príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka a osobitnými predpismi.
8.2 Záručná doba na všetok ponúkaný tovar v internetovom obchode predávajúceho je 24 mesiacov s výnimkami stanovenými zákonom. Na uplatnenie práv zo zodpovednosti za chyby (reklamáciu) vždy postačuje doklad o zakúpení (priložená faktúra). Predloženie dokladu o zakúpení na účely reklamácie postačuje v prípade, že bol vydaný záručný list, ale zákazník ho stratil.
8.3 Záruka sa nevzťahuje na bežné opotrebenie veci (alebo jej častí) spôsobené používaním, mechanické poškodenia výrobku spôsobené kupujúcim, nesprávnym zaobchádzaním s výrobkom, spôsobom iným ako bol uvedený v návode na používanie, zanedbaním starostlivosti
a údržby o tovar, poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním, používaním tovaru v rozpore s podmienkami uvedenými v dokumentácii, všeobecnými zásadami, technickými normami alebo bezpečnostnými predpismi alebo iným porušením záručných podmienok. Zo zodpovednosti sú taktiež vyňaté chyby alebo poškodenia výrobku, ktoré vznikli pri živelnej pohrome.
8.4 Kupujúci má právo reklamovať aj výrobok zakúpený vo výpredaji alebo za zníženú cenu, avšak chyba nesmie súvisieť s dôvodom, prečo bol výrobok predávaný za zníženú cenu.
8.5 Reklamovaný tovar je kupujúci povinný doručiť na reklamáciu čistý, mechanicky nepoškodený, s faktúrou, prípadne s dodacím či záručným

listom. Kupujúci je povinný spolu s tovarom zaslať aj popis chyby a vypísaný formulár, ktorý poskytuje predávajúci na stiahnutie na https://www.thefashionista.sk/reklamacia-tovaru.
8.6 Reklamáciu tovaru vybavuje predávajúci bez zbytočného odkladu, maximálne však do 14 dní od dátumu doručenia reklamácie kupujúcim, resp. Prepravnou spoločnosťou. Po uplynutí tejto lehoty má spotrebiteľ od zmluvy odstúpiť alebo má právo na výmenu výrobku za nový výrobok. Vybavením oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. Ak bola reklamácia v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, potom záručná doba začne plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.
8.7 POSTUP KUPUJÚCEHO PRI REKLAMÁCII:
a) Kupujúci čo najskôr po zistení chyby výrobku odošle tento
výrobok doporučene na adresu predávajúceho uvedenú v bode 1 spolu s kópiou dokladu o kúpe a vyplneným reklamačným formulárom.
b) V situácii, keď je tovar potrebné zaslať predávajúcemu alebo servisnému stredisku, koná kupujúci tak, aby bol tovar zabalený do vhodného obalu, ktorý bude tovar dostatočne chrániť, vyhovuje nárokom na prepravu krehkého tovaru
a označí zásielku príslušnými symbolmi.
c) Adresa pre zasielanie reklamácií:
The Fashionista & Co. s.r.o. Pluhová 2
831 03 Bratislava
8.8 V prípade že bol reklamovaný tovar poslaný poštou prípadne prepravnou spoločnosťou, dopravné náklady spojené s odoslaním reklamácie na adresu predávajúceho hradí kupujúci. Akýkoľvek iný spôsob prepravy reklamovaného tovaru späť, na vyslovenú žiadosť kupujúceho hradí kupujúci.
8.9 Za vybavenie reklamácie sa považuje odovzdanie výrobku kupujúcemu po oprave, výmene alebo zamietnutí reklamácie, prípadne vrátenie peňazí pri odstúpení od zmluvy.


9. ALTERNATÍVNE RIEŠENIE SPOROV


9.1 Pokiaľ kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má možnosť obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu. Ak predávajúci na žiadosť o nápravu odpovie zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní odo dňa jej odoslania, kupujúci má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia svojho sporu podľa ustanovenia § 12 zákona č. 391/2015 Z. Z. O alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

9.2 Príslušným objektom na alternatívne riešenie spotrebiteľských sporov
s predávajúcim je Slovenská obchodná inšpekcia Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27, http://www.soi.sk alebo iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke http://www.mhsr.sk)
9.3 Kupujúci má právo voľby, na ktorý z uvedených subjektov alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov sa obráti.
9.4 Kupujúci je oprávnený použiť platformu riešenia sporov online (ďalej len ako „RSO") na riešenie svojich sporov, v jazyku, ktorý si zvolí.


10. OCHRANA OSOBNÝCH ÚDAJOV


10.1 Ochrana osobných údajov kupujúceho, ktorý je fyzickou osobou, je
poskytované zákonom v súlade so zavedením novej legislatívy v oblasti ochrany osobných údajov – Nariadenia Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa ruší smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) (ďalej len „GDPR")
a implementáciou opatrení na zabezpečenie súladu spoločnosti The Fashionista & Co. s.r.o. s GDPR ako aj so súvisiacimi príslušnými právnymi predpismi upravujúcimi ochranu osobných údajov (napr. zákon č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, vyhlášky Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
10.2 Kupujúci súhlasí so spracovaním týchto osobných údajov: meno a priezvisko, fakturačná a dodacia adresa, e-mail, telefónne číslo (ďalej len ako „osobné údaje")
10.3 Kupujúci pred odoslaním objednávky súhlasí zaškrknutím políčka o súhlase s obchodnými podmienkami aj so spracovaním osobných údajov predávajúcim, a to pre účely realizácie práv a povinností vyplývajúcich z kúpnej zmluvy a pre účely vedenia užívateľského účtu.
10.4 Kupujúci berie na vedomie, že je povinný svoje osobné údaje (pri registrácii, vo svojom užívateľskom účte, pri objednávke vytvorenej na stránke www.thefashionista.sk) uviesť správne a pravdivo a je povinný bez zbytočného odkladu informovať predávajúceho o zmene vo svojich osobných údajoch.
10.5 Spracovaním osobných údajov kupujúceho môže predávajúci poveriť tretiu osobu, ako spracovateľa. Okrem osôb dopravujúcich zásielky nebudú osobné údaje predávajúcim bez predošlého súhlasu kupujúceho posúvané tretím osobám.
10.6 Osobné údaje budú spracované na dobu neurčitú. Osobné údaje budú spracovávané v elektronickej podobe automatizovaným spôsobom alebo v tlačenej podobne neautomatizovaným spôsobom.
10.7 Kupujúci potvrdzuje, že poskytnuté osobné údaje sú presné a že bol poučený o tom, že sa jedná o dobrovoľné poskytnutie osobných údajov.

10.8 V prípade že by sa kupujúci domnieval, že predávajúci alebo spracovateľ spracováva jeho osobné údaje spôsobom, ktorý je v rozpore
s ochranou súkromného a osobného života kupujúceho alebo v rozpore so zákonom, hlavne ak sú údaje nepresné s ohľadom na účel ich spracovania, môže:
a) Požiadať kupujúceho alebo spracovateľa o vysvetlenie
b) Požadovať, aby predávajúci alebo spracovateľ odstránil takto
vzniknutý stav
10.9 Ak požiada kupujúci o informáciu o spracovaní osobných údajov,
je mu predávajúci povinný túto informáciu poskytnúť.


11. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA


11.1 Dozor nad poskytovaním služieb vykonáva Slovenská obchodná inšpekcia, Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj, so sídlom Prievozská 32, P.O. Box 5, 820 07 Bratislava 27.
11.2 Na vzťahy neupravené týmito všeobecnými obchodnými podmienkami sa vzťahujú príslušné ustanovenia Občianskeho zákonníka, zákona č. 22/2004 Z.z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z.z. o štátnej kontrole vnútorneho trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z.z. v zneni neskorších predpisov a Zákona č. 102/2014 Z.z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji na diaľku.
11.3 Zaškrknutím políčka pred odoslaním objednávky kupujúci vyjadruje, že sa oboznámil s týmito všeobecnými obchodnými podmienkami, v plnom rozsahu porozumel ich obsahu a že s nimi súhlasí.
11.4 Tieto obchodné podmienky sú platné od 1. 2. 2019.

 

V Bratislave, dňa 30. 01. 2019.

 

Prihlásenie

Táto stránka používa cookies. Viac info